Referenser

fb_111_200px
Fjällbacka-Bladet
Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka med två nummer per år sedan 1956.
www.fjallbackabladet.se
Fjb-folder_2011_200
Fjällbackas Turistbroschyr
Distribueras runt om i världen. Du hittar årets upplaga på
www.fjallbacka.com
bryggdansen2009_200
Diverse affischer
T.ex. för Bryggdansföreningen
kulturbroschyren
Fjällbackas kulturbroschyr
Utgiven på tre språk
rollup_fjb_200
Mässmaterial som t.ex. rollups
Hundkoket
Övriga trycksaker
Här en folder för Hundköket